Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande cafémiljö och mötesplats för kulturintresserade, i en lokal med generösa öppettider, förmånliga entrépriser och en tillgänglig, öppen och färdigdukad scen för såväl spontana som planerade kulturyttringar. Verksamheten ska baseras på samverkan mellan ideella föreningar med kulturverksamhet verksamma inom Luleå kommun och Norrbottens län. Kulturföreningen Ebeneser ska vara politiskt och religiöst obunden.