Det är lätt att ta sig till och från Luleå med flyg, tåg, buss eller bil. Luleå Airport har ett 20-tal dagliga förbindelser med Arlanda. Kustbussarna efter Norrlandskusten, tåget eller Länstrafiken är andra alternativ. Kollektivtrafiken i tätorten är väl utbyggd och alla studenter som folkbokför sig i Luleå får fria bussresor under första året.