Luleå är en kulturrik stad och möjligheten till utflykter är stor för dig som besökare, men självklart även som invånare. För dig som är intresserad av kultur och historia finns det kanske till och med för få lediga dagar för att hinna med alla upplevelser. För att vi ska underlätta era utflykter och kulturella möten har vi därför sammanställt några av de viktigaste besöksmålen, om vi själva får välja. Vraka och välj mellan det som väcker ditt intresse mest. Är det museum, utställningar eller historiska platser?

Museer & utställningar

Flygmuseet F 21

Flygmuseet F 21 ligger alldeles utanför vakten till Norrbottens flygflottilj, F 21. Utställningarna på flygmuseet beskriver luftförsvaret av övre Norrland från början av 1940-talet med landsdelens ofta extrema klimat.

Friluftsmuseet Hägnan

Friluftsmuseet Hägnan är ett kulturhistoriskt friluftsmuseum, ett levande "förr i tiden" och en härlig plats för gruppaktiviteter året om.

Gammelstad Visitor Centre

Gammelstad Visitor Centre finner du mitt i världsarvet Gammelstads Kyrkstad, ett stenkast från kyrkan och buss nummer 9:os busshållpats. Här kan du få turistinformation och lära dig mer om Gammelstads spännande historia! Här hittar du utställningen "En plass the kalla berghet". Utställningen beskriver med texter, bilder och föremål världsarvet Gammelstads kyrkstads historia. Du kan även välja att se olika bildspel om Gammelstad. Guidade visningar med start på Gammelstad Visitor Centre erbjuds året runt. Öppna schemalagda visningar på fasta datum och tider. Boka redan nu på www.lulea.se/gammelstad/boka

Norrbottens Järnvägsmuseum

Norrbottens Järnvägsmuseum är ett av Sveriges största järnvägsmuseer. Det är beläget i gammal industrimiljö i Karlsvik utanför Luleå, där i början av 1900-talet Luleå Jernverk, föregångare till SSAB låg. Från början låg betoningen på rullande materiel från Malmbanan, men i dag kan man både se och åka med lok och vagnar från andra miljöer. Öppet juni–augusti, under hela året gruppbesök efter överenskommelse!

Norrbottens museum

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur. Norrbottens museums utställningar skildrar Norrbotten, kulturarv och omvärld. Kultur i nutid, dokumentära projekt, kulturhistoria och konst ingår i utbudet. Med utgångspunkt i dagsaktuella frågor, historiska berättelser, kultur och samhälle erbjuds museibesökare i alla åldrar visningar, workshops och föredrag.

Norrbottens museum, Björkskatan

Forska i arkiv och bibliotek. Öppettider tisdag–torsdag, kl. 9-15. Tel. 0920-24 35 80. Här finns handlingar och litteratur om länets historia och inom arkeologi, bebyggelse, etnologi, hantverk, konst, kulturmiljö och länets näringar. I samarbete med Norrbottens föreningsarkiv bevaras länets föreningshistoria och Arkivcentrum med forskarsal är öppen för alla intresserade. 

Besök bildarkiv och samlingar. Öppet enligt överenskommelse. Tel. 0920-24 35 02. Museets bildarkiv består av mer än 1,8 miljoner bilder som speglar människorna och samhällsutvecklingen i Norrbottens län från 1800-talet fram till idag. I museets samlingar finns arkeologiska, kultur- och konsthistoriska föremål som representerar olika epoker av länets historia. Vi kan ta emot enskilda personer och mindre grupper för visningar men ta då först kontakt med oss för att boka besök. Vi finns i samma byggnad som Björkskatans Hälsocentral, Luleå.

Soldattorpet Stor

Restaurerat soldattorp med tidstypisk inredning och detaljer, bland annat utrustning och kläder. Intressant historiebeskrivning av platsen och livet på soldattorpet. Öppet och guidning enligt överenskommelse.

Sägenleden Luleå

Sägenleden är en  53 km lång kulturled som gör historien levande och tar dig till platser där oförklarliga händelser sägs ha inträffat. Leden är lokaliserad till fyra platser där övernaturliga fenomen sägs ha inträffat. På varje plats finns en informationsskylt med en lokal sägen återgiven på svenska och engelska samt en QR-kod där du med hjälp av din smartphone kan få sägnen uppläst. Leden är öppen under barmarkstid för alla och helt kostnadsfri.

Världsarvet Gammelstads Kyrkstad

Gammelstads Kyrkstad är sedan 1996 upptagen på Unescos världsarvslista och omfattas därmed av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv. Världsarvslistans objekt bär alla unika vittnesbörd om jordens och människans historia. De är omistliga för mänskligheten och måste bevaras för framtiden. Listan omfattar över 900 kultur- och naturmiljöer varav Kinesiska muren, Australiens stora barriärrev och Sveaborg utanför Helsingfors tillhör de mer kända. I Norrbotten finns, förutom Gammelstads kyrkstad, Laponia - Lapplands världsarv och Struves mederianbåge.

Gammelstads kyrkstad är ett enastående exempel på de kyrkstäder som finns i norra Skandinavien. Gammelstads mer än 400 stugor, grupperade runt den senmedeltida stenkyrkan, användes under söndagar och stora kyrkhelger, marknader och ting. Här övernattade långväga församlingsbor, som inte kunde återvända hem samma dag p.g.a. restiden. Under 1600-talet grundades staden Luleå vid den gamla kyrkan. I dagens Gammelstad finns en unik blandning av kyrkstugor, åretruntbostäder och offentliga byggnader. Kyrkstugorna nyttjas fortfarande på traditionellt sätt.

För mer information besök hemsidan: www.lulea.se/gammelstad

Konst och kultur

Galleri Skåda

Galleri Skåda är ett litet galleri på Stationsgatan 38 som drivs av Skådebanan i Norrbotten. Det förekommer både separatutställningar och samlingsutställningar samt försäljning av grafik.

Konsthallen, Kulturens hus

Konsthall med samtida konst främst från Sverige men även från andra länder. Ett tjugotal utställningar per år med en total utställningsyta på ca 500m2 fördelade på olika rum. Pedagogisk verksamhet för alla åldrar med egen ateljé. En liten present- och bokshop finns i anslutning till receptionen.

Lindbergs Konst & Ram

Välkommen till Lindbergs Konst & Ram i Luleå. I butiken på Skeppsbrogatan i Luleå finns originalkonst på väggar och hyllor, likväl som välfyllda kataloger där du kan välja mellan tusentals riktigt bra konsttryck. Vi arrangerar även regelbundet utställningar med intressanta konstnärer.

Kulturens hus 

Kulturens hus är centralt beläget i Luleås Norra hamn med någon minuts gångavstånd till shopping, nöjen och boende. Huset är 14000 m² stort och inrymmer stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå, konferensfaciliteter, stor och liten konsertsal, multifunktionella foajeer i tre plan samt café och restaurang.

Norrbottensteatern

Norrbottensteatern ligger i Norra Hamn i centrala Luleå och har 3 scener av olika storlek. I samma hus ligger restaurangen Bistro Norrland.  

Butiker

  • I Gammelstads kyrkstad hittar du Shop in Lapland som säljer konstverk och kulturföremål specifika för Norrbottens län och Swedish Lapland. Ett axplock av vad du kan hitta där är traditionellt samiska plagg, samisk konst, klassiska hantverk från bottenviksregionen samt smycken.
  • I centrala Luleå finns butiken Lapland Heartwork som har ett verkligt originellt sortiment av lokala konstverk och gåvor man kan köpa med sig hem som minne från Luleå och Norrbotten.
  • Den samiska butiken Biergo är mångsysslare inom temat samisk kultur och erbjuder utöver kulturhistoria och samiska upplevelser även konst i sin butik i centrala Luleå.