Luleå är hem till två mäktiga kyrkor som båda på sitt eget sätt har satt staden på kartan.

För det är faktiskt en rättvis bild av Luleå att de två kyrkorna har spelat en central del i stadens utveckling.

Om vi tar det hela från början så är det inte mer än rätt att börja med Nederluleå kyrka. Denna mäktiga skapelse byggdes under medeltiden och invigdes redan 1492. Kyrkan är helgad åt aposteln Petrus och invigdes av ärkebiskopen Jacob Ulfsson den 29 juni, som är dagen tillägnad Petrus.

När denna kyrka, som är Luleås mest populära utflyktsmål bland besökare, uppfördes byggdes Luleå stad runt omkring den väldiga byggnaden. Kyrkan var mittpunkten för hela regionen och Sverige var bundna till kyrkplikten – att det var långa avstånd i norra Sverige var ingen ursäkt för att inte ta sig till kyrkan för gudstjänsterna. Därför byggdes mindre stugor runt kyrkan som de långväga gästerna bodde i under kyrkhelgerna. Dessa stugor som än i dag står kvar runt kyrkan blev 1996 listat på Unescos världsarvslista. Det är den största och bäst bevarade kyrkstaden i hela Sverige och är en unik plats att besöka.

Detta var stadens centrum fram till 1600-talet då landhöjningen efter inlandsisens frånfälle gjorde att hamnen, som var livsviktig för export av varor till södra Sverige, för grund att bruka och därför flyttade Luleå till den plats som är centrum än i dag.

Platsen började i stället kallas för Gammelstad, av ganska uppenbara anledningar, och kyrkstaden bevarades.

Kyrkan och kyrkstaden är fortfarande levande. Den tjänar fortfarande sitt syfte och är inte bara ett besöksmål. Bröllop, gudstjänster och konserter är exempel på aktiviteter som fortfarande har sin plats i Nederluleå kyrka.

Kyrkstaden är en levande plats. Kyrkstugorna är privat egendom som gått i arv genom släktled. På sommaren vaknar kyrkstaden till liv och flera flyttar i de pittoreska stugorna.

För mer information om världsarvet, aktiviteter i området och guidningar – klicka här.

Luleå domkyrka

Luleå Domkyrka.jpg

Luleå domkyrka, byggd i nygotisk stil, är den pompösa byggnad du ser sticka upp bland hustaken i staden. Den uppfördes i slutet av 1800-talet och blev officiellt domkyrka 1904. Att kyrkan är så ung i relation till andra domkyrkor har att göra med de bränder som härjade Luleå i stadens begynnelse. När staden flyttades till dess nuvarande palts byggdes en träkyrka på den plats där domkyrkan nu står, men elden gjorde slut på det bygget. Faktum är att de två företrädarna på platsen brann ned. Tredje gången gillt, tänkte ansvariga för bygget, och gjorde en något mer brandsäker konstruktion.

Domkyrkan har kommit att bli en ikon för Luleå och är den mest tydliga symbolen för stadsbilden. Stadsplanerare och stadsarkitekter har alltid sett till att kyrkan ska torna över stadens övriga hus och har därför inte byggt höghus som skymmer sikten av kyrktornet.