Bondens egen marknad är ett välkänt varumärke över hela landet under vilket små livsmedelsproducenter, bönder och odlare själva sålt sina egna varor.

I år är det sjätte året på raken som Hushållningssällskapet anordnar marknaden i Luleå.

Mer information »