Sommar betyder Lunchmusiken i Stadsparken och Musik i Norra Hamn. Arrangemangen är liksom tidigare år ett samarbete mellan "Lillan"-verksamheten och Norrbottens Kuriren. Alla arrangemang är kostnadsfria och Norrbottens Kuriren bjuder på kaffe och kaka. Om vädret inte medger utomhusarrangemang flyttas dessa till "Lillan", Skeppsbrogatan 16 (ingång mittemot Färjan).

Tisdagar & Torsdagar v 26-30 (dock ej 14/7 då det är Luleå Hamnfestival) spelas olika musik.