Alla lördagar i augusti och september mellan 10-15 på Storgatan (utanför Strand galleria).

Det kommer vara ett 15-tal företagare från länet som säljer allt från traktens honung, grönsaker, bär, rökt fisk, potatis, lamm, ost, bröd, sylt, saft m.m.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är samordnare för marknaden.