Nu är det dags att tala om rasism i Norrbotten! Och inte minst vad vi tillsammans kan göra för att medverka till ett bättre samhälle – där det finns plats för oss alla.

I samarbete med Forum för levande historia och Rättighetscentrum Norrbotten drar Kulturens hus igång ett diskussionsforum på temat #Prata Rasism. Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer.

Det blir fyra träffar på Kulturens hus under 2018. Vi lyfter frågor som rör rasism i vardag och arbetsliv, demokrati, tolerans, mänskliga rättigheter och annat livsviktigt. Välj själv om du vill gå på samtliga träffar eller på enskilda. Du är lika hjärtligt välkommen oavsett!

  ANDRA TRÄFFEN:  #Prata Rasism – Workshop "Uppdrag demokrati".  Workshopledare: Marcel Rådström, pedagog från Forum för levande historia. Demokrati är ingen självklarhet. Men en grundförutsättning för att kunna stärka mänskliga rättigheter och tolerans. Under kvällen får du ett smakprov på Forum för levande historias workshops. De är skapade för klassrummet och utvecklar elevernas kunskaper och reflektioner när det gäller olika samhällsfrågor. Det handlar om demokrati, tolerans, mänskliga rättigheter och rasism som problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden. Workshopen beräknas ta cirka 2,5-3 timmar.   SAMTLIGA TRÄFFAR INOM #PRATA RASISM: 22 februari: #Prata Rasism – En högaktuell och angelägen samtalskväll med inbjudna gäster på Kulturens hus! Läs mer här.  9 april: #Prata Rasism - Workshop "Uppdrag demokrati". Läs mer ovan. 22 oktober: #Prata Rasism - Workshop "Stämplad". Läs mer här. 19 november: #Prata Rasism: Workshop "Spelar roll - om åskådarens passivitet och ansvar". Läs mer här.