Sång är ett fantastiskt redskap för dig och din bebis att lära er rörelser, språk och melodi. Nu bjuder vi in till en Babysång med internationell touch plus mingel och fika! Rekommenderad ålder: 0-3 år Sångledare från Röstcenter Norr Babysången är en del av projektet ”Föräldralediga kulturvänner” som verkar för att skapa kulturella mötesplatser för föräldralediga. Bakom projektet står Luleå Kommun och Sensus Var? Kulturens hus, Lilla salen Fri entré och gratis fika! Song is a great tool for you and your baby to learn movements, language and melody. Now we invite you to a baby song with an international touch plus free coffee afterwards! Recommended age: 0-3 years Singer from Voice Center North Babysong is part of the project "Föräldralediga Kulturvänner", which works to create cultural venues for parental leave. Behind the project stands the municipality of Luleå and Sensus Where? Kulturens hus, Lilla salen Free admission and free coffee! الأغنية هي أداة رائعة لك ولطفلك لتعلم حركاتك ولغتك ولحنك. ندعوكم للمشاركة في مشروع الاغنية للطفل بمساهمه internationell touch plus و ندعوكم لشرب القهوة مع الحلويات العمر الموصى به: 0-3 سنوات. مغنية من مركز صوت الشمال ، ميريانا بتروفا يوهانسون الأربعاء 19 ديسمبر في 10:00 دخول مجاني هو جزء من مشروع (أصدقاء الثقافة للوالدين المجازين ) :Babysong الذي يكون تجمع ثقافي للولدين المجازين Sensus بلدية لوليو الداعمة للمشروع و