Nu är det dags att prata om rasism i Norrbotten! Och inte minst vad vi tillsammans kan göra för att medverka till ett bättre samhälle - där det finns plats för oss alla.

Tillsammans med Forum för levande historia och Rättighetscentrum Norrbotten drar Kulturens hus igång ett diskussionsforum på temat #pratarasism. Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

Det blir fyra träffar på Kulturens hus under 2018. Vi lyfter frågor som rör rasism i vardag och arbetsliv, demokrati, tolerans, mänskliga rättigheter och annat livsviktigt. Välj själv om du vill gå på samtliga träffar eller på enskilda. Du är lika hjärtligt välkommen oavsett!

  FÖRSTA TRÄFFEN:  #Prata Rasism – En högaktuell och angelägen samtalskväll med inbjudna gäster på Kulturens hus! Ibland måste man snacka och slå ihop sina kloka huvuden för att det ska bli verkstad. Moderator: Samtalet leds av Mona Eriksson, pedagog från Luleå Domkyrkoförsamling. Inbjudna debattörer är:
  • Lena Berggren, docent i historia och verksam som universitetslektor i historia vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet.
  • Anna Waara, aktiv samhällsdebattör med antirasistiskt fokus. Hon kommer från det muslimska civilsamhället där hon har varit aktiv i många år. Anna är dessutom utbildad inom islamofobi och en av medförfattarna till boken ”Ras och vithet”.
  • Isak Utsi, samhällsdebattör och ordförande för samiska ungdomsförbundet Sáminuorra. Under flera år har han bland annat verkat som ordförande i Luleå studentkår, medverkat i Svenska kyrkans samiska råd och även varit med och startat WWF:s ungdomsråd.
 Program för kvällen:
  • Vad är rasism? Hur tar den sig uttryck? I vardagen, arbetsliv och utbildning? Från statligt håll?
  • Erfarenheter av att vara same och muslim i Norrbotten/Sverige. Hur närvarande är rasismen idag jämfört med tidigare? Vilka andra grupper av människor drabbas av rasism i Norrbotten/Sverige?
  • Hur kommer framtiden att se ut när det gäller dessa frågor och vad kan vi alla göra för att påverka den?
  • Publikfrågor
Första träffen genomför vi med Sensus som medvärd <3   SAMTLIGA TRÄFFAR INOM #PRATA RASISM: 22 februari: #Prata Rasism - En högaktuell och angelägen samtalskväll med inbjudna gäster. Läs mer ovan. 9 april: #Prata Rasism - Workshop "Uppdrag demokrati", Läs mer här. 22 oktober: #Prata Rasism - Workshop "Stämplad". Läs mer här.  19 november: #Prata Rasism - Workshop "Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar". Läs mer här.