A som i apa, Å som i åra, Ä som i ängel........eller......äta? Även om A B C- bokens värld är förenklad så är den inte helt entydigt. Välkommen till en nostalgisk eftermiddag där vi kommer prata om likheter och skillnader i två av de läseböcker som användes i Norrbotten i 1900-talets början, Nomadskolans läsebok och A B C- och läsebok för skolorna i Tornedalen. Om du vill så får du gärna berätta för oss hur det var när du gick i småskolan.  Presenteras av Magnus Svartvall.