Med anledning av att Föreningen Svenska Tonsättare (FST) fyller 100 år har en helt ny ensemble bildats! GAHLMM består av sex musiker från den nutida svenska konstmusikens frontlinje, som med cello, fiol, piano, flöjt, slagverk och elektronik tolkar ett antal nyskrivna stycken av tonsättare som är medlemmar i FST. Spännande och högaktuella toner som visar på bredden inom den nutida konstmusiken – från kammarmusik till improvisation och elektronik!