Nu är det dags att tala om rasism i Norrbotten! Och inte minst vad vi tillsammans kan göra för att medverka till ett bättre samhälle – där det finns plats för oss alla.

I samarbete med Forum för levande historia och Rättighetscentrum Norrbotten drar Kulturens hus igång ett diskussionsforum på temat #Prata Rasism. Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer.

Det blir fyra träffar på Kulturens hus under 2018. Vi lyfter frågor som rör rasism i vardag och arbetsliv, demokrati, tolerans, mänskliga rättigheter och annat livsviktigt. Välj själv om du vill gå på alla träffar inom #Prata Rasism eller på enskilda. Du är lika varmt välkommen oavsett!

  TREDJE TRÄFFEN:  #Prata Rasism - Workshop "Stämplad" Workshopledare: Marcel Rådström, pedagog från Forum för levande historia.  Vi bär alla på föreställningar om hur olika människor är utifrån hur de ser ut. Våra föreställningar grundar sig på de erfarenheter vi har. Sortering och kategorisering är ett nödvändigt sätt att hantera intrycken från vår omvärld, men ibland bygger de på rena fördomar och  kan även vara ett uttryck för rasism.  Under workshopen reflekterar vi kring kategorisering och dess konsekvenser. Detta problematiseras utifrån historiska händelser, levnadsöden och nutida exempel. Genom bilder, film och värderingsövningar arbetar vi tillsammans med dessa frågor. I workshopen kommer du att få möjlighet att utmana dig själv och utbyta erfarenheter med andra. Forum för levande historia i samarbete med Kulturens hus. Workshopen beräknas ta cirka 2,5-3 timmar.   SAMTLIGA TRÄFFAR INOM #PRATA RASISM: 22 februari: #Prata Rasism – En högaktuell och angelägen samtalskväll med inbjudna gäster på Kulturens hus! Läs mer här.  9 april: #Prata Rasism - Workshop "Uppdrag demokrati". Läs mer här.  22 oktober: #Prata Rasism - Workshop "Stämplad". Läs mer ovan. 19 november: #Prata Rasism: Workshop ”Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar”. Läs mer här.