Vi läser en filmatiserad bok, sedan träffas vi för att se filmen och sedan diskuterar vi tillsammans. Det blir fyra träffar under våren. Vi bjuder på pizza och popcorn! Anmäl dig till: magnus.svartvall@lulea.se