Artist talk med Karl Sjölund

Karl Sjölund är en av de konstnärer som har bidragit med nyproducerade verk till Luleåbiennalen. I den nedlagda försvarsanläggningen Rödbergsfortet i Boden, har han framställt installationen ‘En känsla av krig’ som har uppmärksammats i flera medier. Karl kommer att berätta om de historier han utgått ifrån och de strategier och teorier som har väglett arbetet med verket.

Arrangörer: Luleå Konsthall, Resurscentrum för konst och KKV Luleå

Läs mer om ‘En känsla av krig’ på: http://luleabiennial.se/sv/biennalen/konstnaerer#karl-sjoelund

Moskito är en serie föreläsningar, konstnärssamtal och konstnärliga presentationer av bild-, foto- och formkonstnärer, curatorer och organisationer, som alla berör aktuella frågor inom bild- och formområdet idag. Datum och tid: 23 jan kl. 17 – 18