Folkhemmets Sverige - Do It Yorself kulturens vagga?  Life Hacks istället för husmorskurer? Maker Space istället för Folkets Hus? Crowdfunding istället för kooperation? Recycling istället för återvinning? Välkommen till en nostalgisk stund med Magnus Svartvall.