• Telefonnummer: 0920-226980
  • Webbplats: http://www.65nord.se/
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation