• Telefonnummer: 070-6042029
  • Område: 014100 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras