• Kontaktperson: Urban Nilsson
  • Telefonnummer: 0920-233750
  • E-postadress: urban.nilsson@bebeab.se
  • Webbplats: http://www.bebeab.se
  • Område: 421100 Anläggning av vägar och motorvägar
  • Taggar: anläggning, markarbete, asfaltarbete, anläggningsarbete, va-arbete, grundläggningsarbete, mark, asfalt, grundläggning

AB Berggren & Bergman arbetar i byggbranschen med mark, asfalt - och anläggningsarbeten. Kunderna är till största delen kommuner, Vägverket, stats- och kommunalägda bolag samt näringslivet. Våra starkaste områden är asfaltarbeten, vägbyggnad, va-arbeten, markarbeten samt grundläggningsarbeten.

Företaget grundades 1948 av Bengt Berggren och Fabian Bergman med inriktning mot vägbyggnad inom norrland. Företaget är helt privatägt och fristående från andra ägargrupper.

Huvudkontoret finns i moderna lokaler i Luleå. Filialkontor finns i Piteå och i Gällivare. Vi är verksamma i Norr- och Västerbotten samt i Stockholm. Bolaget har ca 35 årsanställda. Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Norrbottens Byggmästarförening.