• Kontaktperson: Helena Vikström
  • Telefonnummer: 0920-220360
  • E-postadress: info@abelko.se
  • Webbplats: http://www.abelko.se
  • Område: 265100 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
  • Taggar: Energimätning, Fastighetsautomation, Energibesparing, Fjärrstyrning, Driftövervakning, Övervakningssystem

Abelko Innovation är ett elektronikföretag som grundades 1970 i Luleå. Vi erbjuder energimätning, fjärrstyrning, fastighetsautomation, energioptimering och driftövervakning. Vi marknadsför våra lösningar i form av totalkoncept innehållande hårdvara, mjukvara, support och service. Abelko Innovation utvecklar egna teknikplattformar som kan användas för specialanpassade lösningar. Vi har lösningar för all elektronik som behöver styras, regleras eller övervakas.