• Telefonnummer: 0920-233630
  • Webbplats: http://www.shell.se/
  • Område: 494100 Vägtransport, godstrafik