• Kontaktperson: Peder Hansson
  • Telefonnummer: 0920-42 01 90
  • E-postadress: info@terminalen.nu
  • Webbplats: http://www.terminalen.nu
  • Område: 781000 Arbetsförmedling och rekrytering
  • Taggar: inflyttning, inflyttningslots, tandemrekrytering, rekrytering, headhunting, search, re-location, relocation, HR, personal, Human resources, konsult, ISO 10667, rekryteringsprocess, kvalitetssäkring, kompetensförsörjning

Terminalens vision är att behålla och förädla den norrländska arbetskraften.

Vi har vårt huvudkontor i Luleå med lokal representation på flera orter runt om i Sverige. Vårt primära arbetsområde är Sverige men vi arbetar även internationellt.

Våra verksamhetsområden är rekrytering, omlokalisering och HR tjänster. Vi är INTE ett bemmaningsföretag.

Vår förmåga att lösa våra kunders utmaningar är också anledningen att vi mottagit priser för våra produkter och vårt arbete.
 
Kalla oss okonventionella men vi vill faktiskt att våra kunder ska få vad de betalar för.

Läs mer på www.terminalen.nu samt på www.inflyttningslots.se