Vi är duktiga på att hjälpa våra uppdragsgivare genom hela byggprocessen från den första utredningsskissen genom projekterings- och byggskedet fram till slut- och garantibesiktningarna.

Våra arbetsområden är: 
Utredningar, idéskisser 
Arkitektur 
Statiska konstruktioner 
Kompletta anbudsunderlag 
Byggadministration, upphandling 
Projektledning 
Byggledning, kontroll 
Besiktningar 
Fastighetsförvaltning

Vi arbetar med de flesta typer av ny- och ombyggnadsprojekt exempelvis bostäder, kontor, butiker, förvaltningsbyggnader, turistanläggningar, industrilokaler, samlingslokaler, hotell och restauranger m m.