• Telefonnummer: 0920-17479
  • Område: 869050 Fysioterapeutisk verksamhet o.d