Adimpleo IT har sitt säte i Luleå, men vi har hela Sverige som arbetsfält.
Inom vårt företag har vi erfarenhet från olika ledningsuppdrag som exempelvis teamledning, projektledning, testledning, rutin- och processutveckling.
Vi har även arbetat med kravställning, programutveckling, system- och databasdesign inom olika tekniska plattformar.

Vi har många års erfarenhet av arbete som IT-konsulter till stora och komplexa företag, med stora system, komplexa lösningar och avancerad teknik. Vi har tidigare arbetat på stora konsultföretag och och vi har även arbetat som Inhouse-konsulter.

Adress:
Aurorum 2
977 75 Luleå