• Kontaktperson: Ulf Nordekvist
  • Telefonnummer: 0920-225555
  • E-postadress: nordekvist@nordekvist-law.se
  • Område: 691010 Advokatbyråverksamhet
  • Taggar: Advokatbyrå, Avtal, Affärsjuridik, Fastighetsrätt, Hyresrätt, Distributionsavtal, agentavtal, återförsäljaravtal, Arrenderätt, skadeståndsrätt, Arbetsrätt, Process, Tvist, Företagsjuridik, Bolagsrätt, Licensavtal, Internationell affärsjuridik, Kommersiella avtal, samarbetsavtal, Tvister, Förhandlingar, sekretessavtal, företagsköp, Företagsförsäljning, överlåtelseavtal, Fastighetsköp, Gåva, Testamente, Köprätt, Avtalsrätt

Advokat Nordekvist AB är en renodlad affärsjuridisk advokatbyrå som riktar sig till små och stora företag och organisationer samt kommuner, landsting, universitet. Vi arbetar med alla frågeställningar som rör företagande och dess utveckling, finansiering och avveckling. Uppdragen omfattar analyser och bedömningar av juridiska frågor, upprättande av avtal, genomförande av utbildningar och seminarier i olika juridiska frågor samt biträde i förhandlingar eller medverkan i tvister