• Kontaktperson: Elisabeth Rinander
  • Telefonnummer: 0920-258800
  • E-postadress: elisabeth@rinander
  • Webbplats: http://www.rinander.se
  • Område: 691010 Advokatbyråverksamhet
  • Taggar: Advokatbyrå

Advokatbyrå specialiserad på sådana mål som handläggs av Mark-och miljödomstolar, särskilt på vattenrätt samt fastighetsrätt.