Advokatbyrå specialiserad på sådana mål som handläggs av Mark-och miljödomstolar, särskilt på vattenrätt samt fastighetsrätt.