• Telefonnummer: 0920-201210
  • E-postadress: info@affirmo.se
  • Webbplats: http://www.affirmo.se
  • Område: 662200 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
  • Taggar: försäkringsförmedling, placeringar, fondförmedling, livförsäkring, skadeförsäkring, finansiell rådgivning

Affirmo Försäkringskonsult AB startade sensommaren 1999 i Luleå. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen som försäkringsförmedlare av liv- och skadeförsäkringar enligt lagen (1989:508) om försäkringsförmedlare.
Bolaget har även tillstånd att förmedla värdepappersfonder enligt lagen om försäkringsförmedlare.

Vår affärsidé är att arbeta med ett mindre antal kunder med stort behov av försäkring och rådgivning.
Genom att avstå från marknadsföring via annonsering etc, gentemot breddmarknaden, kan vi använda alla våra resurser inom vår kundkrets.

Affirmo´s medarbetare i Luleå består av Peder Lundmark, Thomas Eriksson, Alf Häggström,  Marcus Östling, Annika Lundgren, Katharina Riström och Lena Nilsson, som är ett sammansvetsat team med många års samarbete inom försäkringsbranschen, där självklara komponenter är ömsesidigt förtroende och gott kamratskap.
 
Varje medarbetare i Affirmo Försäkringskonsult AB har sitt eget ansvarsområde. Detta innebär att vi erbjuder kunden en fullservicetjänst där vi kan vara behjälplig i alla slags försäkringsfrågor.

En viktig del i den service vi erbjuder, är att våra öppettider är mån-tors 08.00-17.00, fre 8.00-16.00 (lunch 11.30-12.30) och att vi inom Affirmo väl känner till våra kunders behov och önskemål.

Vi kan som försäkringsförmedlare erbjuda våra kunder produkter från alla försäkringsbolag.  Därför anser vi det självklart att det över tiden kommer att resultera i de fördelaktigaste lösningarna.