• Telefonnummer: 0920-220354
  • Webbplats: http://www.aleris.se
  • Område: 889930 Övriga öppna sociala insatser för vuxna