• Telefonnummer: 0920-34337
  • Webbplats: http://www.lule-allbygg.se/
  • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik

Allbygg i Luleå AB är sedan 2008 ett aktiebolag inom byggbranschen som har varit verksam sedan 2000.

Luleå Allbygg utför alla typer av byggjobb, allt från renoveringar av olika omfattningar till ny produktioner av såväl förgårdar som hus.