• Kontaktperson: Eva Söderholm
  • Telefonnummer: 0920-37900
  • E-postadress: info.nord@almi.se
  • Webbplats: http://www.almi.se/nord
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • Taggar: Företagsutveckling, Affärsutveckling, riskkapital, Företagsrådgivning, Företagsfinansiering

Från idé till lönsamt företag

Vad behöver du för att bli kraftfull? Vill du minska glappet mellan utveckling & försäljning? Hitta nya marknader? Letar du riskvilligt kapital? ALMI Företagspartner är en part att prata finansiering och rådgivning med.

ALMI har som mål att:

  •  fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt

  • att fler livskraftiga företag startas och utvecklas

  • att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Är du företagare och vill komma i kontakt med oss?

På vår hemsida www.almi.se/nord finns övergripande information om ALMIs verksamhet och vad vi erbjuder. Följ oss även gärna på vår Facebooksida www.facebook.com/alminord