ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Laboratory Group som är inriktat på utveckling av tjänster främst inom plasmaanalys för metaller och andra grundämnen inklusive isotoper, partikel- och materialanalys samt analys för organiska ämnen. Bland tillämpningsområdena märks industri, forskning, yttre miljö, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.