• Kontaktperson: Per-Erik Johansson
  • Telefonnummer: 0920-80021
  • Webbplats: http://www.alvikstra.se/
  • Område: 161010 Sågning av trä