• Kontaktperson: Anders Burman, Kontorschef
  • Telefonnummer: 0920-233250
  • E-postadress: anders.burman@aochd.se
  • Webbplats: http://www.aochd.se
  • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
  • Taggar: Projektledning, arkitekt, ingenjör, projektering

a och d arkitektkontor i Luleå är ett företag som med drivkraft och stort engagemang arbetar med samtliga led i byggprocessen, från tidiga arkitektskisser till inredning i den färdigställda byggnaden. Vår styrka är god, funktionell arkitektur och genomtänkt detaljprojektering, därav namnet a och d. Vi är ett kontor med erfarna arkitekter, projekteringsledare och byggnadsingenjörer som erbjuder våra kunder och uppdragsgivare ett helhetstänkande inom alla typer av projekt. Våra kompetenser och vårt starka professionella nätverk ger en heltäckande kombination av erfarenhet och nytänkande, som våra kunder har stor nytta av.