• Kontaktperson: Kennert Pelli
  • Telefonnummer: 0920-249100
  • E-postadress: info@arcticum.se
  • Webbplats: http://www.arcticum.se
  • Område: 325010 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör