• Telefonnummer: 0920-74829
  • E-postadress: info@angesbysagen.se
  • Webbplats: http://www.angesbysagen.se/
  • Område: 162400 Träförpackningstillverkning