• Kontaktperson: Urban Sjölander
  • Telefonnummer: 070-2774485
  • E-postadress: ubbe66@gmail.com
  • Område: Luleå med omnejd

Arbetar för att stötta medlemmar och skapa bästa möjliga villkor för personer med Autism asperger och andra autismspektrumtillstånd. Företräda personer i råd och rätts frågor. Arbeta med LSS och rätten till sysselsättning och stöd samt samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer. Verka för bästa möjliga förhållanden för personer så att de i största möjliga utsträckning kan leva som andra med full delaktighet i samhället Arbeta med barn ungdomar och vuxna anhöriga så de får kunskap om rättigheter som finns att tillgå.

Adress: Föreningarnas hus, Storgatan 13, 97232 Luleå