• Kontaktperson: Martin Norberg
  • Telefonnummer: 0920-77450
  • E-postadress: martin.norberg@baggium.se
  • Webbplats: www.praktiska.se/lulea.aspx
  • Område: 853210 Gymnasial yrkesutbildning m.m.
  • Taggar: Utbildning, Skola, Gymnasium, Hantverk