• Telefonnummer: 0920-262600
  • Område: 383200 Återvinning av källsorterat material