• Telefonnummer: 0920-229425
  • Område: 856000 Stödverksamhet för utbildningsväsendet