• Telefonnummer: 0924-50114
  • Område: 493900 Annan landtransport av passagerare