• Telefonnummer: 0920-17850
  • Webbplats: http://www.baik.nu/
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet