• Telefonnummer: 0920-231300
  • Område: 390000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning