• Kontaktperson: Olof Bergwall
 • Telefonnummer: 0924-55710
 • E-postadress: info@bergwallanalys.se
 • Webbplats: www.bergwallanalys.se
 • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bergwall Analys AB är ett konsultföretag stationerat i Råneå. Vi har bred erfarenhet av många olika marknader för produkter och tjänster i företaget. Sedan flera år tillbaka arbetar vi som projektledare i olika projekt inom Nordkalotten och Barents regionen.

Utvärdering av projekt och verksamheter är en betydande del av vår verksamhet och gäller både projektutvärderingar och följeforskning på utvecklingsprojekt. 

Vi arbetar med

 • Utvärdering / Följeforskning
 • Utredning / Förstudie
 • Projekt- och affärsplan
 • Ansökningshandling
 • Projektledning
 • Projektredovisning
 • Bokföring