• Telefonnummer: 0920-88920
  • Område: 201500 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter