• Område: 749000 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik