• Kontaktperson: Anders Hermanson
  • Telefonnummer: 0920-211800
  • E-postadress: info@bnearit.se
  • Webbplats: http://www.bnearit.se
  • Område: 620100 Dataprogrammering
  • Taggar: systemutveckling, IT-tjänster, IT, ITiL, IT-konsult

Systemintegration utan gränser

BnearIT erbjuder kvalificerade konsulttjänster och våra ledord är
närhet, kompetens och engagemang. Vår förhoppning är att vi får förtroendet
att hjälpa dig att skapa nya värden och leverera nya system och
lösningar.

BnearIT är ett konsultföretag med fokus på kvalificerad systemutveckling,
modern mjukvaruarkitektur samt tjänstebaserade system där de modernaste
koncepten gällande systemintegration ingår som en mycket väsentlig
komponent.

Vår historia både som leverantör av tjänstebaserade system samt vårt
omfattande åtagande i försvarsmaktens NBF-projekt har fått den positiva effekten
att BnearIT idag är en av Sveriges ledande konsulter inom SOA, Service Oriented
Architecture.

För att bygga tjänstebaserade system baserade på SOA, är förståelse för den
organisations verksamhet där systemet skall användas högst väsentlig. För att
möta detta krav blev det naturligt för att inte säga nödvändigt för oss att
formera en verksamhetsgrupp. Denna gruppering består av verksamhetskonsulter och
projektledare som är specialister på att driva projekt syftande till leverans av
verksamhetsstödjande system såsom intra/extranät och ärendehanteringssystem. Vår
verksamhetsgrupp kompletterar hela vår affärsidé- där systemintegration,
systemdesign och systemutveckling är vårt fokus- på ett alldeles utmärkt
sätt.

BnearIT har lång erfarenhet av system för telekommunikation,
produktionsystem, processnära system såväl som av rena realtidssystem och
inkapslade system. Vi har konsulter med absolut spetskompetens inom samtliga
dessa områden. Denna kompetens har inneburit att vi, via dotterbolaget Adage där
BnearIT äger 50 %, kan leverera system där RFId kompenter, helt baserade på
Adage:s egen hårdvara och mjukvara, är en viktig del. Mjukvaran i dessa
komponenter, RFId läsare och RFId taggar, har till stor del tagits fram av våra
egna konsulter.

FMV har genom åren gentemot BnearIT varit en stor beställare av konsulter för
design och systemutveckling, rörande moderna ledningssystem. Inom ramen för
bolaget NESP, till lika delar gemensamtägt av fem bolag där BnearIT är ett, har
senaste året stora uppdrag syftande till just framtagning av moderna
ledningssystem erövrats. Dessa uppdrag pågår fortlöpande.

Vår personal har mycket hög akademisk utbildning, varvid ca 70 % är
civilingenjörer och samtliga har eftergymnasial utbildning. Våra medarbetare har
lång erfarenhet av IT och systemrelaterat arbete i alla faser från
projektplanering och design via systemutveckling och testning till integration,
driftfas och förvaltning.

BnearIT har kontor både i Luleå, Kiruna och Stockholm och våra kunder inom
såväl privat näringsliv som offentlig sektor finns inom hela
EU-området.