• Område: 467310 Partihandel med virke och andra byggmaterial