• Telefonnummer: 0924-10172
  • Område: 014200 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar