• Telefonnummer: 0920-223232
  • Område: 649930 Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare